Regnskab 2019

8. november 2019

Regnskab 2019

Da regnskabsåret er ændret til at følge kalenderåret, aflæser varmeværket varmemålerne i uge 49.

Årsopgørelser vil blive udsendt i januar 2020, sammen med rate 1, der skal betales 1.februar 2020.

Der vil ikke blive sendt opkrævninger for januar måned 2020.

Venlig hilsen
Taars Varmeværk