Nyheder

Generalforsamling den 12. marts 2020

Tårs Varmeværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 19:30 på Tårs Hotel med flg. dagsorden:

Ændring af regnskabsår

Ændring af regnskabsår For at imødekomme Energitilsynets krav om indberetninger ved årets ultimo har bestyrelsen besluttet at ændre regnskabsåret...