Nyheder

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling

Information

På Taars Varmeværk følger vi løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende den igangværende coranavirus-pandemi. Det anbefales bland andet, at…

Vigtig information

Information   På Taars Varmeværk følger vi løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende den igangværende coranavirus-pandemi. Det anbefales blan…

GENERALFORSAMLING AFLYST

GENERALFORSAMLING AFLYST   I forlængelse af Regeringens anbefalinger har bestyrelsen for Taars Varmeværk Amba besluttet, at aflyse generalforsamlingen…

Regnskab 2019

Regnskab 2019 Da regnskabsåret er ændret til at følge kalenderåret, aflæser varmeværket varmemålerne i uge 49. Årsopgørelser vil blive udsendt i janua…

Generalforsamling den 12. marts 2020

Tårs Varmeværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 19:30 på Tårs Hotel med flg. dagsorden:

Ændring af regnskabsår

Ændring af regnskabsår For at imødekomme Energitilsynets krav om indberetninger ved årets ultimo har bestyrelsen besluttet at ændre regnskabsåret for…