Nyheder

Varmepris meddelelse d. 25.05.2022

Der har været en del forespørgsler, om vi på grund af de høje energipriser, gas og el, forventer at varmeprisen vil stige i løbet af 2022.