Nyheder

Generalforsamlingen i marts måned udsat

På grund af Corona nedlukning af Danmark, er generalforsamling den 11.marts 2021, udsat på ubestemt tid.

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling

Information

På Taars Varmeværk følger vi løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende den igangværende coranavirus-pandemi. Det anbefales bland andet, at…

Vigtig information

Information   På Taars Varmeværk følger vi løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende den igangværende coranavirus-pandemi. Det anbefales blan…

GENERALFORSAMLING AFLYST

GENERALFORSAMLING AFLYST   I forlængelse af Regeringens anbefalinger har bestyrelsen for Taars Varmeværk Amba besluttet, at aflyse generalforsamlingen…

Generalforsamling den 12. marts 2020

Tårs Varmeværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 19:30 på Tårs Hotel med flg. dagsorden:

Regnskab 2019

Regnskab 2019 Da regnskabsåret er ændret til at følge kalenderåret, aflæser varmeværket varmemålerne i uge 49. Årsopgørelser vil blive udsendt i janua…

Ændring af regnskabsår

Ændring af regnskabsår For at imødekomme Energitilsynets krav om indberetninger ved årets ultimo har bestyrelsen besluttet at ændre regnskabsåret for…