Nyheder

Generalforsamling den 12. marts 2020

Tårs Varmeværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 19:30 på Tårs Hotel med flg. dagsorden:

Regnskab 2019

Regnskab 2019 Da regnskabsåret er ændret til at følge kalenderåret, aflæser varmeværket varmemålerne i uge 49. Årsopgørelser vil blive udsendt i ja...

Ændring af regnskabsår

Ændring af regnskabsår For at imødekomme Energitilsynets krav om indberetninger ved årets ultimo har bestyrelsen besluttet at ændre regnskabsåret...