Teknisk beskrivelse af værket

Tårs Varmeværk har i 2015 etableret et solfangeranlæg, bestående af 4.039 m² CSP-soltrug og 5.972 m² Arcon Sunmark solfangere.

Anlægget forventes at producere 6.100 MWh årligt, som svarer til ca. 30 % af varmeværkets årsproduktion.

Tårs Varmeværk har en Norsk gasmotor af mærket Rolls-Royce, type B35:40 V-12 AG.

Motoren har en indfyret effekt på 11.880 KW dette bliver til en el ydelse på 4990 KW og 5100 KW varme.

Motoren leverer dermed strøm til el nettet samtidig med udnytter vi ”spildvarmen” fra; kølevand, ladeluft, smøreolie og røggas.

Denne varmemængde er nok til at forsyne Tårs by med varme selv på en kold vinterdag.

Indtjeningen på el er dermed med til at betale gasregningen og dermed vores varme.

Når elpriserne er lave eller der bliver arbejdet på motorinstallationen produceres varmen på en af varmeværkets kedler.

Kedlerne er af mærket Danstoker og er på henholdsvis 6 MW og 2,9 MW varme.

//