Generalforsamling den 12. marts 2020

10. februar 2020

Generalforsamling

Tårs Varmeværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 19:30 på Tårs Hotel med flg. dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.

Regnskaber er fremlagt til eftersyn på Tårs Varmeværk 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

Tårs Varmeværk   A.m.b.a

DOWNLOAD
Generalforsamling.pdf (1)