Information

28. april 2020

Information

 

På Taars Varmeværk følger vi løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende den igangværende coranavirus-pandemi.

Det anbefales bland andet, at man så vidt muligt undgår fysisk kontakt.

Derfor beder vi om, at henvendelser til Taars Varmeværk sker via telefon eller e-mail.

Telefon nr. 98 96 18 64, der efter lidt ventetid viderestiller til vagthavende.

E-mail: info@taars-fjv.dk

Vi genoptager det igangværende arbejde, med udskiftning og servicering af målere.

De berørte forbrugere vil blive kontaktet og hvis man ikke ønsker målerarbejdet udført, vil vi naturligvis respektere dette.

Hvis man siger ja til at vi må udføre målerarbejdet, vil vi bede om, at man holder minimum 2 meters afstand, eventuelt opholder sig i et andet rum.

Med venlig hilsen

Taars Varmeværk