Ændring af regnskabsår

23. maj 2018

Ændring af regnskabsår

For at imødekomme Energitilsynets krav om indberetninger ved årets ultimo har bestyrelsen besluttet at ændre regnskabsåret for Tårs Varmeværk den 1. januar 2019, fra den nuværende periode 1. oktober til 30. september, til at følge kalenderåret, dvs. perioden 1. januar til 31. december.

Årsopgørelsen afregnes med raten i februar måned.

Der vil fremover være 11 opkrævninger pr. år. Der vil ikke være opkrævning i januar måned.

Betalingsdato, der hidtil har været den 10. i måneden, vil samtidig blive ændret til den 1. i måneden.

Der bliver lavet en normal årsopgørelse for perioden den 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Årsopgørelsen afregnes sammen med raten i november 2018 som hidtil.

For at kunne foretage ændringen af regnskabsåret vil der blive lavet en ”årsopgørelse” for perioden 1. oktober 2018 til 31. december 2018, med opkrævning af ratebetaling i oktober, november og december.  

Årsopgørelsen for perioden oktober 2018 til december 2018 vil blive afregnet sammen med 1. rate i februar 2019.

Venlig hilsen

Bestyrelsen